Far Cry

نمرات بازی Far Cry 4
نسل بازی

نمرات بازی Far Cry 4

عنوان Far Cry 4 یک بازی در سبک شوتر اول شخص جهان باز است که توسط Ubisoft در سال 2014…
نمرات بازی Far Cry Primal
بازی

نمرات بازی Far Cry Primal

عنوان Far Cry Primal یک بازی در سبک شوتر اول شخص جهان باز است که توسط Ubisoft در سال 2016…
نمرات بازی Far Cry New Dawn
نسل بازی

نمرات بازی Far Cry New Dawn

عنوان Far Cry New Dawn یک بازی در سبک شوتر اول شخص جهان باز است که توسط Ubisoft در سال…
نمرات بازی Far Cry 5
نسل بازی

نمرات بازی Far Cry 5

عنوان Far Cry 5 یک بازی در سبک شوتر اول شخص جهان باز است که توسط Ubisoft توسعه یافته و…
نمرات بازی Far Cry 6
نسل بازی

نمرات بازی Far Cry 6

عنوان Far Cry 6 یک بازی در سبک شوتر اول شخص جهان باز است که توسط شرکت Ubisoft در سال…
دکمه بازگشت به بالا