سایت های ثبت شده

سایت های ثبت شده در پایگاه ویوکریتیک:

 1. VioletGamers.com
 2. Zoomg
 3. Gamefa
 4. Vigiato
 5. BaziCenter
 6. BaziMag
 7. Sargarme
 8. Par30Game
 9. PSArena
 10. DBazi
 11. Saate7
 12. Looketo
 13. MovieMag
 14. GamePalette
 15. Rediko
 16. Spidey
 17. ComicFarsi
 18. Controlmgt
 19. GaminGravity

شما می توانید از اینجا قوانین ثبت وبسایت در ویوکریتیک، نمره و جوایز را بخوانید.

دکمه بازگشت به بالا